School Me - Learn What You Missed

SCHOOLME

Programet Shkollore Audiovizive për Klasat 1-9

SCHOOLME

Learn What You Missed!
MËSUESI ONLINE
TË GJITHA MËSIMET NË FORMË AUDIO-VIZUALE ME IMAZHE DHE FILMA, PYETËSORË, USHTRIME, LABORATORË, NJOHURI PLOTËSUESE, SHËNIME, FORUM PËR ÇDO TEMË MËSIMORE
I LEHTË NË PËRDORIM
PLATFORMA FUNKSIONON NË TË GJITHA PAJISJET : SMARTPHONE, LAPTOP, PC, TV, SMARTBOARD, SCREEN PROJECTOR PËR PËRDORIM NË SHKOLLË DHE SHTËPI

FREE VERSION
PËR TË VIZITUAR PLATFORMËN, ZGJIDHNI PAKETËN FALAS ME RRETH 400 VIDEO MËSIMORE
( TEMAT E PARA TË ÇDO LËNDE, KLASAT 1-9 )


NA NDIQNI NE